સોમવાર, 18 જાન્યુઆરી, 2010

રાજશ્રી સિનમા ગૃહ -ભાગ ૨

મને થોડું મનોમંથન કર્યા પછી ખ્યાલ આવ્યોકે નવા "મલ્ટીપ્લેક્સીસ"માં કેમ રાજશ્રી જેવો આનંદ નથી.

૧. પ્રત્યેક ચલચિત્ર ચાલુ થાય પણ જયાં સુધી, પ્રેક્ષકોમાંથી કોઇ બૂમોના પાડે "લાઇટ !! લાઈટ !! " ત્યાં સુધી વીજળીની બત્તીઓ ચાલુ રાખવી તે રાજશ્રીના કારકૂનતો જન્મસિધ્ધ હક હતો. અમારા માટે તો આ હક છિનવી લેવો એ પરમાનંદ હતો :-)

૨. રાજશ્રીમાં મેં લગભગ ૧૦૦ થી વધારે ચલચિત્રો જોયા હશે, પરંતું દરેકે દરેક ચલચિત્ર વખતે પહેલી જાહેરાત તો હંમેશા જ નિરમા સુપર ની જ આવતી અને અમારી આખી મિત્રોની ટુકડી બૂમો પાડી પાડીને એની મઝા લેતા.
મને હજી સુધી એ આખી જાહેરાત યાદ છે, એના શબ્દો તો એવા યાદ છે કે ,જાણે હજી ગઇકાલે જ એ જાહેરાત જોઇ હોય. જાહેરાત ના વર્ણનમાં કોઇ ખામી હોવાની સંભાવના ઓછી છે પરંતું શૂન્ય નથી.
દિપીકા ચિખાલિયા, ( જેમેણે , રામાયણમાં સીતા તરીકે અભિનય કર્યો હતો)એક દુકાનમાં ચાલી આવે છે, સફેદ રંગની સાડી અને ભૂરા રંગની કિનાર છે. સાબુની જાહેરાત હોવાને લીધે સફેદ રંગ ખરેખર સફેદ છે, અને આંખોમાં અથડાય એટલો ચમકે છે.
દુકાનદારે, (મોટેભાગે) ખાદીના કપડ પહેરેલા છે પણ તે સાડી જેટલા ચમકતા નથી.પાછળ દુકાનમાં મોટાભાગની જગા નિરમાના સાબુએ રોકેલી છે, અને જેવી દુકાનદારની નજર દિપીકાજી પર પડે છે કે તરતજ નીચેનો સંવાદ ચાલુ થાય છે.

દુકાનદાર : "आईए, आईए ,दिपीकाजी, लिजेए आपका सब सामान तैयार । "
દિપીકાજી: "ये नही वो ! "
દુકાનદાર : "लेकिन आप तो हमेशा वह महेंगी वाली टिकिया ...."
દિપીકાજી: "लेती थी ...। जब वही झाग , वही सफेदी जब कम दामोमें मिले तो कोई ये क्युं ले ? वह न ले ?"
દુકાનદાર : "मान गये!"
દિપીકાજી: "किसे ? "
દુકાનદાર : "आपकी पारखी नज़र ओर निरमा सुपर दोनोको ।"

કાયમ બૂમો તો પાડીછે, અને ઘણી બધી વાર આગળી હરોળના પ્રેક્ષકોની ગાળો પણ ખાધી છે. પણ એ ગાળો આજની ૧૦૦ રૂપિયાની ધાણી કરતા મીઠી હતી.

કદાચ આવા નિર્દોષ આનંદને લીધેજ એવી મઝા આજે આવતી નથી :-), પરંતુ જૂની પુરાણી યાદો ને વાગોળવાનો પણ આનંદ નિરાળો છે.

1 ટિપ્પણી: