ગુરુવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2010

ગુજરાતીઓની અમુક વિશેષતા

૧. ગુજરાતીઓ વિશ્વભરમાં એમનાં ધંધાની સૂઝબૂઝ માટે તેમજ કંજુસાઇ માટે જાણીતા છે.
એક વાર રેલ્વે સ્ટેશન પર ગુજરાતી કાકા અને દિલ્હી વાળો માણસ ઝઘડી પડ્યા. નસીબજોગે મારામારી સુધી વાત પહોંચી નહીં પણ બોલાચાલી તો ખૂબ થઇ, દિલ્હી વાળાએ ગુજરાતી પર બહુ આક્ષેપો મુક્યા કે તું મારા પૈસા ખાઈ ગયો ને પછી તો બહુ અભદ્ર ગાળો પણ આપી, અને સામે ગુજરાતી કાકા એ એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નહિ. અને અંતે દિલ્હીવાળની ટ્રેન નીકળી ત્યારે જ એ શાંત થયો. લોકોનું ટોળું પણ વિખરાઇ ગયું અંતે મારાથી રહેવાયું નહિ અને મેં કાકાને પુછ્યું કે " કાકા, પેલાએ તમને આટ-આટલી ગાળો આપી પણ તમે સામે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નહિ, એવું કેમ ?"
કાકાએ મને મંદ મંદ મલકાતા ક્યુંકે -- "આપીને ગયો છેને .. ત્યાં સુધી વાંધો નહિ!! "

૨. માત્ર ગુજરાતીઓજ રણમેદાનમાં જતા પહેલા રણનાદ કરે છે -- "જય રણછોડ !"

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો