બુધવાર, 28 એપ્રિલ, 2010

એક રમૂજી ટુચકો

એક ગુજરાતી મહાશય મુંબઇની ઉડુપી ભોજનાલયમાં સવાર સવારમાં પધાર્યા અને તેમની અને હજુરિયા(વેઇટર) વચ્ચે નીચે પ્રમાણે સંવાદ થયો.

ગુ.મ: કહ્યું કે મારા માટે એક ગરમા ગરમ મસાલા ઢોસા લઇ આવ.
હ : હા સાહેબ, જોડે ચા / કોફી?
ગુ.મ: ના.
હ : સારૂ, બસ ૨ મિનિટ ( મેગીની જેમ :-) )

પંદર મિનિટ ના ગાળા પછી હજુરિયાએ મસાલ ઢોસા પીરસ્યો.
ગુ.મ.એ ખાલી મસાલો ખાધો અને ઢોસાને એમને એમ ને છોડી દીધો. હજુરિયાને એ જોઇ ને બહુ નવાઇ લાગી, એણે ભોજનાલયના સંચાલક (મેનેજર) ને જઇને ક્યું કે ગ્રાહકે માત્ર મસાલો ખાધો અને ઢોસો છોડી દીધો. સંચાલકને પણ જરા આશ્ચર્ય થયું અને એણે જઇને ગ્રાહકને પૂછ્યુંકે
સાહેબ ઢોસો બરાબર તો છેન ?
ગુ.મ. : હા, સરસ છે.
સંચાલક : પણ, સાહેબ તમે માત્ર મસાલોજ ખાધો ઢોસો તો જરાપણ લીધો જ નહી?
ગુ.મ : ઓહ... એતો મને મારા દાક્તરે બહારનું ખાવાની થોડા દિવસ ના પાડી છે.

:-) :-) ( ભયંકર અટ્ટહાસ્ય )

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો